Villkor för användning

Innan du använder denna webbsida vänligen läs användningsvillkorlen framtagna nedan. Genom att använda denna webbsida samtycker du till att bli bunden till dessa vilkor. se.offersland.net och deras dotterbolag reserverar rätten att ändra användningsvillkoren när som helst utan varsel och, genom användning av denna sida påföljande samtycker du till att vara bunden till ändringarna av villkoren. Om du inte samtycker till användarvillkoren måste du omdelbart avsluta din användning av webbsidan.

1. Ingen representation eller garanti

1.1 Dokumenten och bilderna publiserade på denna webbsida kan vara felaktiga eller ha stavfel. Dessutom reservar vi rätten att ändra eller avsluta se.offersland.net tjänster eller information på denna webbsida när som helst och av vilken anledning som helst, utan varsel och utan ansvar mot dig eller någon annan användare eller tredje part. Vi reservar rätten att ändra dessa användarvillkor och integritetspolicy när som helst utan varsel. Vi ansvarar inte över att uppdatera informationen på denna webbplats. Enligt lag är informationen på denna webbplats så som den är utan någon slags garanti för uttryckt eller underförstådd säljbarhet, eller om det är lämpligt för ett specifikt ändamål, eller icke intrång. se.offersland.net avsäger sig all garanti för information eller råd erhållna genom denna tjänst. Du förstår att du använder se.offersland.net enligt ditt egna omdöme och egen risk risk.

1.2 Denna sida kan innehålla länkar till andra webbplatser som är helt oberoende av denna webbplats. Vi ger ingen representation eller garanti för noggrannheten, fullständigheten, tillförlitligheten, lagenligheten, tillgängligheten eller äktheten av informationen eller åsikterna i någon sådan länk. Webbplatsen, och alla länkar till en annan webbplats ska inte på något sätt tolkas som ett godkännande från oss av den webbplatsen eller av produkterna eller tjänster som beskrivs däri. Dessutom skall du förstå att en sökning via se.offersland.net kan producera sökresultat och länkar till webbplatser som vissa personer finner olämpliga eller stötande. se.offersland.net är inte ansvarig under några omständigheter för några varor, tjänster eller innehåll som du förvärvar eller har tillgång till på någon tredje part webbplats eller för omständigheter som direkt eller indirekt berör någon handling eller passivitet som du tar utifrån material på se.offersland.net webbsidan.

Användare av denna webbplats bör inte förlita sig på åsikter som uttryckts på denna webbplats när du tar beslut inom affärer, medicin, juridik, ekonomisk, personlig eller andra beslut. Dessutom stöder vi inte yttrandena från tredje parter uttryckta på länkade webbplatser samt inget av materialet på se.offersland.net är avsett att utgöra professionell rådgivning, inom affärer, medicin, juridik, ekonomi, personliga beslut eller annat, inte heller avsedd att ersätta samråd med lämpligt kvalificerad verksamhet, inom medicin,  juridik, finans eller andra utövare.

Du förstår vidare att Internet innehåller oförändrat material varav något kan vara sexuellt grafiskt och kan vara stötande. Du får tillgång till detta material på egen risk, se.offersland.net har ingen kontroll över och accepterar inget ansvar för sådant material.

2. Sekretess

Din konfidentiella användning av denna webbplats kan inte garanteras av oss. Vi ansvarar inte för någon skada som du eller någon person kan lida av som resultatet av ett brott mot sekretessen med avseende på din användning av denna webbplats.

3. Begränsning av skador

3.1 Under inga omständigheter kommer vi, våra tjänstemän, anställda, entreprenörer, underleverantörer, leverantörer, agenter, dotterbolag, efterträdare eller tilldelningar vara skyldiga till någon part för någon direkt, indirekt eller annan följdskada för användning av denna webbplats, eller användning av någon annan länkad webbplats, även om vi uttryckligen informerar om möjligheten till sådan förlust. Termen "förlust" inkluderar utan begränsning juridiska avgifter, all förlorad vinst, affärsavbrott och förlust av program eller annan information om ditt informationshanteringssystem.

Vidare kommer se.offersland.net eller våra tjänstemän, anställda, entreprenörer, underleverantörer, leverantörer, agenter, dotterbolag, efterträdare eller tilldelningar under inga omständigheter hållas ansvariga för något avbrott i tjänsten som direkt eller indirekt resulteras av handlingar av natur eller orsaker utöver sin rimliga kontroll, vilket inkluderar detta, utan begränsning: regeringsåtgärder, krig, civila störningar, bränder, översvämningar, stormar eller terroristhandlingar.

4. Ägarskap

Alla rättigheter, titlar och ränta (inklusive upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter) på denna webbplats tillhör oss. Dessutom, namnen, bilderna och andra tecken som identifierar våra produkter och  tjänster är våra egna varumärken. Alla upphovsrätter, varumärken och andra  immateriella rättigheter som avses i denna webbplats tillhör deras respektive ägare.

5. License

5.1 Med undantag för vad som uttryckligen anges i punkt 5.2 finns inget innehåll i denna webbplats som kan tolkas som att uttryckligen ge någon licens eller rättighet, underförstådd eller ej, under några av våra intellektuella egendomsrättigheter eller enligt någon tredje parts immateriella rättigheter. Ingen del av denna webbplats får heller reproduceras, publiceras, kopieras, överförras eller distribueras i någon form eller på något sätt.

5.2 Du får härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens för att visa, reproducera, skriva ut och distribuera material som hämtats från denna webbplats tillhandahållet att (a) sådana material enbart används för information,  icke-kommersiella ändamål, och (b) att du tar inte bort eller döljer upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden.

6. Linking to this Web Site

6. Länkar till denna webbplats

6.1 Du kan tillhandahålla länkar till den här webbplatsen om (a) du inte raderar eller döljer upphovsrättsmeddelandet eller andra meddelanden på denna webbplats,  samt (b) du slutar tillhandahålla en länk till den här webbplatsen om du uppmanas att göra det av oss.

6.2 Du får inte använda den här sidan genom något automatiserat system utan uttryckligt tillstånd i förväg av se.offersland.net.

7. Gällande lagar i händelse av tvist

7.1 Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Förenta Staternas lagar som gäller för avtal och som utförs där. Alla tvister som härrör från dessa användarvillkor ska uteslutande omfattas av Förenta Staternas jurisdiktion.

7.2 Du godkänner att följa alla gällande lagar angående användningen av denna webbplats.

8. Avskiljbarhet

8.1 Dessa användarvillkor innehåller genom hänvisning några meddelanden som ingår i denna webbplats och utgör hela avtalet med avseende för din tillgång till och användning av denna webbplats. Eventuella bestämmelser i dessa användarvillkor som bestäms av en domstol med lämplig behörighet som inte kan verkställas i någon jurisdiktion kan delas ut från dessa villkor som används i denna jurisdiktion utan att på något sätt ogiltigförklara de återstående bestämmelser i dessa användarvillkor. En bestämmelse som inte kan genomföras i en viss jurisdiktion får inte göra bestämmelsen ostraffbar i någon annan jurisdiktion.